We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. - Meer info - Akkoord

MAATWERK MOGELIJK

Eettafels & Bankstellen op maat.

INTERIEURADVIES OP MAAT

Gratis interieuradvies in de showroom.

GRATIS PARKEREN

voor de deur.

GRATIS VERZENDING

Gratis verzending vanaf €250.

Open op afspraak, ook op PAASMAANDAG! Bel om een afspraak in te plannen!

U kunt bellen tot 21 uur
Vanuit Nederland: 0183-201 001
Vanuit België: 03 808 44 38

I. VERKOOPVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 14 juni 2017.

In deze verkoopvoorwaarden ('Verkoopvoorwaarden') zijn de voorwaarden gesteld waaronder wij de op onze websites www.TBLS.nl en www.HoekbankXXL.nl ('onze websites) genoemde producten ('Product' of 'Producten') leveren. Lees deze Verkoopvoorwaarden zorgvuldig door voordat u Producten van onze websites bestelt. In deze Verkoopvoorwaarden wordt uitgelegd wie wij zijn, hoe wij Producten aan u leveren, hoe u en wij de overeenkomst kunnen beëindigen, wat te doen bij problemen, en andere belangrijke informatie. Indien u niet akkoord gaat met deze Verkoopvoorwaarden, verzoeken wij u geen Producten via onze webshops te bestellen.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 14 juni 2017

1. INFORMATIE OVER ONS

1.1 Onze statutaire naam is: Tables TBLS.nl B.V. De handelsnamen zijn: Tables – TBLS en HoekbankXXL. Ons vestigingsadres en postadres is Spijksedijk 20c, 4207GN, Gorinchem, Nederland. Wij zijn telefonisch te bereiken via +31 (0)183 - 20 10 00 of +32 (0)3 808 44 38. E-mails met vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar: info@tbls.nl. Ons KvK-nummer is 57095965 en ons BTW-nummer is NL852436518B01

2. BESTELLEN VAN PRODUCTEN

2.1 U kunt bij ons bestellingen plaatsen voor Producten door de stappen op onze website te volgen. U erkent dat door het plaatsen van een bestelling, en het door ons accepteren van uw bestelling, u verplicht bent om te betalen voor de Producten in die bestelling. U kunt uiteraard ook producten bestellen in onze showroom. Bij aankoop van producten in onze showroom vervallen uw rechten welke u kunt ontlenen uit de Wet Koop op Afstand. Alle overige voorwaarden blijven uiteraard onveranderd van kracht.
2.2 In ons bestelproces kunt u eventuele fouten opsporen en aanpassen voordat u de bestelling aan ons verzendt. Lees en controleer de bestelling aandachtig tijdens iedere stap van het bestelproces.
2.3 Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van onze acceptatie door ons. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Deze orderbevestiging per e-mail vormt onze aanvaarding van de bestelling. De overeenkomst tussen u en ons komt alleen tot stand wanneer wij u die e-mail sturen. De door u gekozen wijze van betaling wordt door ons gedebiteerd nadat wij uw bestelling hebben aanvaard.
2.4 Wij kunnen helaas geen bestelling tegenhouden wanneer deze door ons is verzonden. Indien u na het moment van verzenden van gedachten bent veranderd over uw bestelling, kunt u levering weigeren of de Producten aan ons retourneren overeenkomstig het retourbeleid hieronder in artikel 9.
2.5 Het is uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of en te bepalen dat u volledig in staat bent de bestelde Producten te ontvangen voordat u een bestelling bij ons plaatst. Dit betekent onder meer dat u ervoor zorgt dat de bestelde Producten probleemloos in de door u gekozen kamer kunnen worden gebracht, dat deze in die ruimte passen, door de deur van uw appartement of kamer kunnen, over trappen en door deuropeningen kunnen worden vervoerd, en dat er geen andere problemen zijn die levering kunnen bemoeilijken of onmogelijk kunnen maken.
(a) Houd er rekening mee dat als u niet in staat bent om de bestelde Producten te ontvangen als gevolg van dergelijke bezorgproblemen, u de kosten draagt voor het terugzenden van de Producten of het laten ophalen van de Producten zoals beschreven in artikel 9.13;
(b) Als alternatief, hoewel dit niet wordt gegarandeerd, zouden onze bezorgpartners in bepaalde omstandigheden in staat zijn om u een speciale bezorgservice aan te bieden, zoals een liftservice om bepaalde bezorgproblemen aan te pakken, of u zou zelf een derde partij kunnen regelen om dergelijke diensten aan te bieden. Houd er rekening mee dat u de eventuele extra kosten draagt die worden opgelegd door onze bezorgpartners of de door u ingeschakelde derde partij.
2.6 U dient uw door ons geregistreerde contactgegevens bijgewerkt te houden zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen over uw bestelling of de levering van de Producten.

3. BESCHIKBAARHEID

3.1 Alle bestellingen voor Producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van die Producten en de materialen voor het maken van de Producten. Indien om welke reden dan ook de door u bestelde Producten niet beschikbaar zijn of de levering vertraging kan oplopen, zullen wij u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bestelling hiervan in kennis stellen.
3.2 Indien wij een Product niet kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat het Product niet bij de fabrikant in voorraad is of vanwege een fout in de prijs (zie artikel 5.4 en 5.5 hieronder), stellen wij u hiervan per e-mail in kennis en verwerken wij uw bestelling niet. Mocht u reeds voor de bestelling betaald hebben, dan betalen wij u het volledige bedrag zo spoedig mogelijk terug.

4. AFBEELDINGEN EN FORMATEN VAN PRODUCTEN

4.1 De afbeeldingen van de Producten op onze website dienen alleen ter illustratie. Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat uw computer de kleuren van de Producten op de juiste wijze zal weergeven. De aan u geleverde Producten kunnen enigszins afwijken van die afbeeldingen.
4.2 Hoewel wij onze uiterste best hebben gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, zijn de maten zoals gewicht, afmetingen en inhoud zoals getoond op onze website slechts bij benadering aangegeven.

5. PRIJZEN VAN PRODUCTEN

5.1 De prijs van een Product is zoals op onze website wordt aangegeven, behalve waar sprake is van een kennelijke fout.
5.2 De prijs van een Product kan van tijd tot tijd veranderen, maar dit heeft geen gevolg voor een door ons geaccepteerde bestelling.
5.3 De prijs van een Product is inclusief btw (waar van toepassing), maar exclusief eventuele leveringskosten die, indien van toepassing, bij de prijs van de Producten worden opgeteld en die tijdens het bestelproces als deel van het totaalbedrag worden getoond.
5.4 Door het grote aantal Producten op onze website kan het altijd voorkomen dat ondanks onze redelijke inspanningen sommige van de op onze website genoemde Producten onjuist zijn geprijsd. Doorgaans controleren wij de prijzen in het kader van de bestellingafhandelingsprocedure. Wanneer dan de juiste prijs van een Product lager blijkt te zijn dan de door ons genoemde prijs, zullen wij bij verzending van het Product het lagere bedrag bij u in rekening brengen. Indien de juiste prijs van het Product hoger is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen wij doorgaans naar eigen inzicht óf contact met u opnemen voor instructies voordat wij het Product naar u opsturen, óf uw bestelling niet aannemen en u hiervan op de hoogte brengen.
5.5 Indien de gemaakte fout met de prijs evident en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout kon worden herkend, zijn wij niet verplicht het Product tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren, ook niet wanneer wij u een orderaanvaarding hebben verzonden.
5.6 Door het plaatsen van een aankooporder op een van de websites van Tables TBLS.nl B.V. machtigt de koper en verleent hij opdracht aan Tables TBLS.nl B.V. conform artikel 5 lid 2, eerste gedachtestreepje van het Communautair Douanewetboek (Verordening nr. 2913/92/EG), de in de douanewetgeving – en voor zover mogelijk uit andere wetgeving – voorgeschreven aangiften te verrichten ‘in naam en voor rekening van’ de koper, alle vereiste formaliteiten te vervullen, inclusief de betaling van douanerechten, andere rechten bij invoer, heffingen van gelijke werking, belastingen en andere heffingen en boetes alsmede mogelijk nagevorderde douanerechten, andere rechten bij invoer, heffingen van gelijke werking, belastingen en andere heffingen en boetes. Deze machtiging en de opdracht gelden voor de ten behoeve van de koper aangebrachte goederenzendingen en voor welke zending(en) de koper de informatie aan Tables TBLS.nl B.V. heeft verstrekt. Deze machtiging en opdracht omvatten alle handelingen en communicaties tot en met de beëindiging van de verificatie en in verband met de uitreiking van de mededeling van de douaneschuld. Tables TBLS.nl B.V. is gerechtigd de uitvoering van deze overeenkomst/machtiging te laten geschieden door een derde (douane-expediteur).

6. BETALING

6.1 Wij aanvaarden betaling met de op onze website genoemde betalingsmethoden. U dient voor de Producten te betalen en alle toepasselijke leveringskosten te voldoen voordat de Producten worden geleverd.
6.2 Door het bij ons plaatsen van een bestelling via onze website bevestigt u dat de betaalgegevens in uw bestelling geldig en correct zijn.

7. BEZORGING

7.1 Wij bieden een bezorgdienst aan overeenkomstig de termijnen die bij ieder Product op onze website worden genoemd. Let erop dat verzendtermijnen verwachte termijnen zijn.
7.2 Houdt er rekening mee dat wij bezorgen op adressen in Nederland (inclusief de Waddeneilanden) en België. Het bezorgen buiten Nederland of België is onderworpen aan extra bezorgkosten.
7.3 De verwachte verzenddatum is de datum die wij aan u doorgeven. Dit kan telefonisch, via de mail of tijdens een showroombezoek. Houdt hier rekening mee dat de verzendatum aan geeft wanneer wij de Producten naar verwachting aan onze leveringspartner zullen verzenden. Voor meer informatie over onze verzendings- en leveringsprocedure en hoelang na verzending u de bezorging van de Producten mag verwachten, kunt u het beste contact met ons opnemen via: info@tbls.nl. Hoewel wij alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat uw Producten binnen de verwachte termijnen worden verzonden en bezorgd, kunnen wij helaas niet garanderen dat onvoorziene problemen bij de fabrikant van het Product of onze leveringspartners hierop niet van invloed zullen zijn. Indien wij de verwachte verzend- of leverdatum niet kunnen halen, dan proberen we tijdig contact met u op te nemen voor een nieuwe verwachte datum.
7.4 Uw levering is afgerond wanneer wij de Producten op het door u opgegeven adres hebben afgeleverd. Als niemand op het adres de levering kan aannemen, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor de levering. Let op: de kosten voor een nieuwe levering zijn voor eigen rekening.
7.5 U kunt op ieder moment de status van uw bestelling controleren door op onze website met uw eigen account in te loggen bij Mijn Bestellingen. Mocht u problemen hebben bij het vinden van de status van uw bestelling of het volgen van de voortgang hiervan, neem dan contact op met onze klantenservice door middel van de hieronder in artikel 21 genoemde contactgegevens.

8. RISICO EN EIGENDOM

8.1 Het eigendom van de Producten gaat op u over wanneer wij alle verschuldigde bedragen voor de Producten, met inbegrip van verzendkosten, volledig hebben ontvangen.
8.2 De Producten zijn uw verantwoordelijkheid vanaf het moment waarop u (of een door u aangegeven derde anders dan de koerier) de Producten fysiek in bezit krijgt.

9. BELEID INZAKE HERROEPING, RETOURZENDING EN TERUGBETALING

9.1 Wij hopen dat u tevreden bent met alles wat u van ons hebt gekocht, maar als u niet tevreden bent met uw Producten kunt u deze aan ons retourneren onder de hieronder genoemde voorwaarden of anderszins overeenkomstig uw wettelijke rechten.

HERROEPINGSRECHT

9.2 U hebt het wettelijk recht van gedachten te veranderen en binnen 14 dagen na levering van uw Producten de overeenkomst tussen u en ons zonder opgave van reden te ontbinden (herroepingsrecht). Dit recht, ingevolge artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek en artikel VI.47 Wetboek Economisch recht, wordt in dit artikel 9 verder toegelicht. Het herroepingsrecht geldt ook voor bij ons gekochte cadeaubonnen, maar niet voor bij ons gekochte op maat gemaakte Producten (dit zijn Producten die volgens uw specificatie zijn gemaakt of die duidelijk zijn gepersonaliseerd).
9.3 De herroepingstermijn van aankopen via onze webshop verstrijkt 14 dagen na het moment waarop u, of een door u aangegeven derde anders dan de koerier, de Producten fysiek in bezit krijgt.
9.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons over uw beslissing tot het herroepen van de overeenkomst met ons inlichten door middel van een duidelijke verklaring (zoals in een per post verzonden brief of in een e-mail, of telefonisch kenbaar maken). Het eenvoudigst is om contact op te nemen met onze klantenservice; de contactgegevens vindt u in artikel 21. U kunt gebruikmaken van het onderstaande standaardformulier voor herroeping maar bent daartoe niet verplicht.

9.5 Om uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te oefenen, hoeft u ons slechts voor het einde van die termijn een kennisgeving te sturen waarin u ons laat weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

GEVOLGEN VAN HERROEPING

9.6 Indien u uw overeenkomst met ons herroept, vergoeden wij aan u alle van u ontvangen bedragen, waaronder de verzendkosten (behoudens dat wij ons het recht voorbehouden u niet te vergoeden voor de aanvullende kosten wanneer u voor een andere soort van verzending hebt gekozen dan de door ons aangeboden voordeligste standaardverzending en voor aftrek zoals toegestaan op grond van artikel 9.10).
9.7 Wij voeren de restitutie zonder onnodige vertraging uit uiterlijk: (a) 14 dagen na de dag waarop wij van u alle geleverde Producten hebben terugontvangen, of (b) (indien dit eerder is) 14 dagen na de dag waarop u bewijs van retournering van de Producten hebt verstrekt, of (c) indien geen goederen geleverd zijn, 14 dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst.
9.8 Wij voeren de restitutie uit via dezelfde betaalwijze als voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval zijn voor u aan de restitutie geen kosten verbonden.
9.9 Wij kunnen de restitutie inhouden totdat wij de Producten terug hebben ontvangen of, indien dit eerder is, u aan ons bewijs van retournering van de Producten hebt verstrekt.
9.10 Wij kunnen aftrek toepassen op de restitutie voor waardeverlies van geleverde Producten indien het verlies is veroorzaakt door het door u onnodig behandelen daarvan. U bent slechts aansprakelijk voor een verminderde waarde van de Producten als gevolg van ongewone en/of onredelijke slijtage van het Product anders dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de Producten vast te stellen. Wij kunnen aftrek toepassen op iedere restitutie (waarop u recht hebt) voor een dergelijk waardeverlies van ieder door ons geleverd Product.

GEBREKKIGE OF VERKEERD OMSCHREVEN GOEDEREN

9.11 Wanneer u de Producten aan ons retourneert omdat zij gebreken vertonen of verkeerd omschreven zijn, betalen wij het volgende terug: de volledige prijs van het Product; eventuele gemaakte leveringskosten voor het aan ons retourneren van het artikel (anders dan door u gemaakte kosten voor het persoonlijk retourneren van de Producten). U hebt als consument altijd wettelijke rechten met betrekking tot Producten die gebreken vertonen of niet voldoen aan de omschrijving. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door het retourbeleid in dit artikel 9 of een van de andere in deze paragraaf B genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden. 9.12 De terugbetaling zal geschieden via de door u bij de betaling gebruikte wijze van betaling.

HOE RETOURNEERT U DE PRODUCTEN

9.13 Als u van gedachten bent veranderd en u het herroepingsrecht ingevolge artikel 9.2 hierboven uitoefent, dienen de Producten aan ons te worden geretourneerd. In dit geval geldt dit voor:
(a) de meeste kleine artikelen en bepaalde middelgrote artikelen die u aan ons bij ons distributiecentrum of aan onze leveringspartner op kunt retourneren. In dit geval moeten de Producten zonder onnodige vertraging aan ons worden geretourneerd en in ieder geval uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop u het herroepingsrecht hebt uitgeoefend. De kosten van retournering van de Producten aan ons zijn voor uw rekening, welke kosten afhankelijk zijn van het artikel; of (b) bepaalde middelgrote artikelen en voor de meeste meubelartikelen; wij kunnen de Producten bij u laten ophalen. De kosten van het ophalen van de Producten zijn voor uw rekening, welke kosten afhankelijk zijn van het artikel.
9.14 Als u het recht van retournering van de Producten ingevolge artikel 9.11 uitoefent omdat de Producten gebreken vertonen, niet waren geleverd zoals omschreven of u anderszins een wettelijk recht hebt de Producten te retourneren als gevolg van een door ons gemaakte fout na verzending van de Producten, dienen de Producten aan ons te worden geretourneerd. Afhankelijk van het artikel kan dit door of de Producten aan ons te laten retourneren of door ons bij u te laten ophalen, zoals beschreven in artikel 9.13. In deze gevallen zijn aan het retourneren of ophalen geen kosten verbonden.
9.15 Neem voor het laten retourneren of ophalen van de Producten contact op met onze klantenservice door middel van de in artikel 21 hieronder genoemde contactgegevens.
9.16 U dient voorzichtig te zijn met het openen van de verpakking waarin de Producten zijn geleverd en de Producten zorgvuldig opnieuw te verpakken in de originele (of vergelijkbare) verpakking voordat u de Producten aan ons retourneert.

10. CADEAUBONNEN EN KORTINGSCODES

10.1 Cadeaubonnen kunnen van tijd tot tijd via onze website worden gekocht.
10.2 U hebt de keuze: (i) de cadeaubon op een vooraf door u bepaalde datum aan de ontvanger te laten e-mailen; of (ii) de cadeaubon zelf afdrukken. Als u de cadeaubon opnieuw wilt verzenden of afdrukken, gaat u naar 'mijn account' op onze website.
10.3 De cadeaubonnen zijn één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte en kunnen niet worden verlengd.
10.4 De totale waarde van de transactie wordt afgetrokken van de waarde van de cadeaubon. Het eventueel resterende saldo kan worden gebruikt voor toekomstige transacties. Er geldt geen minimum bestedingsbedrag en de cadeaubon kan worden gebruikt voor iedere aankoop, met inbegrip van bezorgkosten.
10.5 Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in vaste bedragen zoals aangegeven op onze website.
10.6 Cadeaubonnen en/of kortingsbonnen dienen niet geplaatst te worden op consumentenforums, aangezien zij hierdoor onmiddellijk ongeldig worden. Klanten kunnen niet hun eigen "Verwijs een vriend"-bon gebruiken om van een korting te profiteren. Dit leidt tot onmiddellijke annulering van de kortingen voor die klant.
10.7 Op elke transactie kan niet meer dan één kortingscode worden toegepast. Dit is met inbegrip van alle promotiecodes en aanbiedingen (maar u kunt ook een cadeaubon gebruiken die u hebt gekocht of hebt gekregen). Indien een kortingscode afhankelijk is van een minimale bestelwaarde die moet worden bereikt, en de relevante bestelling is onderworpen aan een gedeeltelijke terugbetaling die de resterende bestelwaarde onder deze minimale bestelwaarde brengt, dan zal de kortingscode niet worden toegepast en zal het bedrag van de terugbetaling dienovereenkomstig worden aangepast.
10.8 Door het gebruik van een cadeaubon en/of kortingscode garandeert u jegens ons dat u de rechtsgeldige ontvanger bent van de cadeaubon of de kortingscode (al naargelang wat van toepassing is) en dat u deze in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden, geldende wetgeving en naar goed vertrouwen zult gebruiken. Als wij van oordeel zijn dat een cadeaubon en/of kortingscode in strijd met deze Verkoopvoorwaarden, geldende wetgeving en/of goed vertrouwen wordt gebruikt hebben wij het recht om uw cadeaubon of kortingscode (al naargelang wat van toepassing is) te annuleren of te weigeren.
10.9 Neem contact met ons op voor verdere hulp als u problemen ondervindt met de inwisseling van uw cadeaubon of kortingscode of wanneer u vragen hebt.
10.10 Iedere bestelling van Producten waarbij een cadeaubon of kortingscode wordt gebruikt, wordt beheerst door deze Verkoopvoorwaarden.

11. UW GEGEVENS

11.1 Wij verwerken informatie over u overeenkomstig ons Privacybeleid.

12. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

12.1 Wij zijn wettelijk verplicht u Producten te leveren die in overeenstemming zijn de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.
12.2 Onze Producten zijn bedoeld voor thuisgebruik en wij staan niet in voor en geven geen garanties voor het gebruik hiervan in een commerciële omgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u (voor zover wettelijk toegestaan) voor enig verlies van winst, verlies van omzet, werkonderbreking of verlies van kansen.
12.3 Indien wij tekortkomen in het naleven van een overeenkomst tussen u en ons, zijn wij aansprakelijk voor door u geleden verlies of schade als voorzienbaar gevolg van onze schending van deze Verkoopvoorwaarden of onze nalatigheid. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor niet-voorzienbare schade. Schade is voorzienbaar wanneer deze een duidelijk gevolg is van onze schending of als de schade op het moment van aangaan van de overeenkomst door u en ons is overwogen.
12.4 Het maximumbedrag aan schade waarvoor wij ingevolge artikel 15.3 aansprakelijk zijn, blijft (voor zover wettelijk toegestaan) beperkt tot de door u betaalde prijs voor het Product waarop de door u geleden schade betrekking heeft.
12.5 Wij sluiten op geen enkele wijze onze aansprakelijkheid uit, of beperken deze, voor: (a) dodelijk of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzerzijds; (b) bedrog of onjuiste voorstellingen; (c) aansprakelijkheid op grond van paragraaf 2 en 3 van Afdeling 2B van Titel 5 van Boek 6 en Afdeling 2 van Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; en (d) gebrekkige producten ingevolge artikel 7:17-7.22 van het Burgerlijk Wetboek.
12.6 Hiermee worden uw wettelijke rechten niet aangetast, waartoe behoren de wettelijke conformiteitsregeling ingevolge Afdeling 2 van Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk. Beide wettelijke garanties gelden naast iedere geldende commerciële garantie van de fabrikant van het product.

13. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE INVLOEDSSFEER

13.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen, of een vertraging in het nakomen, van een of meer van onze verplichtingen op grond van een overeenkomst dat/die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke invloedssfeer, met inbegrip van force majeure, brand, overstroming, noodweer, explosies, oorlog (al dan niet verklaard), terreurdaden of de handelingen van een lokale of centrale overheid of van enige andere bevoegde instanties op voorwaarde dat: (a) wij redelijke maatregelen treffen om niet-nakoming of vertraging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken; (b) wij in het geval van niet-nakoming al het op grond van de betrokken overeenkomst betaalde aan u terugbetalen; en (c) u in geval van een aanzienlijke vertraging uw bestelling kunt annuleren door kennisgeving aan ons en wij al het betaalde op grond van de betrokken overeenkomst aan u terugbetalen.

14. GESCHILLENBESLECHTING

14.1 Indien u een geschil met ons hebt met betrekking tot onze overeenkomst met u, neem dan eerst contact met ons op via info@tbls.nl en probeer het geschil informeel met ons op te lossen. Ook kunt u ons schrijven op: Tables TBLS.nl B.V. Spijksedijk 20c, 4207GN Gorinchem.
14.2 In het onverhoopte geval dat wij het geschil niet informeel op kunnen lossen, wijzen wij u op het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU waar consumenten in de EU geschillen kunnen voorleggen die voortvloeien uit online aankopen. Dit platform is toegankelijk op http://ec.europa.eu/odr . Ook hebt u altijd de mogelijkheid het geschil door tussenkomst van de rechter te laten beslechten.

15. ELK VAN DEZE VOORWAARDEN IS ONAFHANKELIJK VAN KRACHT

15.1 Elk van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden is afzonderlijk van kracht. Indien een rechter of enig andere betreffende instantie besluit dat een van deze paragrafen onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen onverkort van toepassing.

16. BIJWERKING VAN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN

16.1 Wij kunnen van tijd tot tijd deze Verkoopvoorwaarden wijzigen of bijwerken om onder meer de volgende redenen: (a) veranderingen in onze bedrijfsvoering; (b) veranderingen in de door ons na te leven wet- en regelgeving; of (c) veranderingen in de wijze waarop wij betaling van u aanvaarden. Alle door u bestelde Producten worden echter beheerst door de voorwaarden zoals deze op onze website te vinden zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling.

17. RECHTEN VAN DERDEN

17.1 Iedere tussen u en ons gesloten Overeenkomst wordt alleen tussen u en ons gesloten. Geen enkele derde heeft het recht de voorwaarden ervan af te dwingen.

18. OVERDRACHT VAN ONZE RECHTEN

18.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen ingevolge onze overeenkomst met u overdragen aan een andere organisatie, en wij zullen ons ervoor inspannen u hierover schriftelijk in te lichten indien dit plaatsvindt, maar dit zal uw rechten of onze verplichtingen ingevolge de overeenkomst niet aantasten. Wij zullen ons in redelijkheid ervoor inspannen u dit schriftelijk mede te delen indien dit plaatsvindt.

19. RECHT EN RECHTSGEBIED

19.1 Afhankelijk van uw gewone verblijfplaats worden deze Verkoopvoorwaarden beheerst door Nederlands recht. Dit betekent dat een overeenkomst voor de aankoop van Producten via onze website en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.
19.2 Afhankelijk van uw woonplaats kunt u een gerechtelijke procedure aanspannen met betrekking tot deze overeenkomst bij een Nederlandse rechter. Deze rechters zijn niet-exclusief bevoegd om alle procedures met betrekking tot deze overeenkomst te horen.

20. CONTACT MET U

20.1 Wanneer wij contact met u moeten opnemen of u een schriftelijke kennisgeving moeten doen toekomen, doen wij dit per e-mail of per gefrankeerde post aan het door u in de bestelling opgegeven adres.

21. CONTACT MET ONS

21.1 Hebt u vragen over deze Verkoopvoorwaarden, stuur ons dan een e-mail op info@tbls.nl of neem telefonisch contact met ons op: 0183 201 000 (Nederland) of 03/808 44 38 (België) (ma t/m vr van 9.00 uur tot 17.00 uur). Wij helpen u graag.

II. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 14 juni 2017

In deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') worden de voorwaarden genoemd waaronder u gebruik mag maken van onze website www.TBLS.nl en www.HoekbankXXL.nl ('onze websites’). Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik gaat maken van onze websites. Door gebruik te maken van onze websites geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt zich hieraan te houden.

1. INFORMATIE OVER ONS

1.1 www.tbls.nl en www.hoekbankxxl.nl zijn websites die geëxploiteerd worden door Tables TBLS.nl B.V. ('wij', 'we', 'ons', 'onze'). Onze handelsnamen zijn Tables – TBLS en HoekbankXXL. Wij staan in Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 57095965. Ons adres is Spijksedijk 20c, 4207GN, Gorinchem, Nederland. Ons btw-nummer is NL852436518B01.

2. AANKOOP VAN PRODUCTEN VAN Tables – TBLS en HoekbankXXL

2.1 De aankoop van producten via onze websites worden beheerst door onze verkoopvoorwaarden.

3. UW PERSOONSGEGEVENS

3.1 Het is mogelijk dat u bij contact met ons via de website bepaalde persoonlijke informatie verstrekt. Wij verwerken informatie over u overeenkomstig ons Privacy beleid.

4. UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

4.1 Indien u een account op onze website aanmaakt, dient u vertrouwelijk met uw logingegevens om te gaan. U dient deze niet aan een derde bekend te maken.
4.2 Wij mogen te allen tijde een account deactiveren indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat u zich niet aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden houdt of hebt gehouden.
4.3 Wanneer u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw inloggegevens kent, dient u dit onmiddellijk bij ons te melden op info@tbls.nl.

5. BEPERKTE LICENTIE

5.1 Wij zijn de licentiehouder of de licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en van al daarop gepubliceerde content. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door auteursrecht(elijke verdragen), al deze rechten worden voorbehouden. Wij geven u toestemming om onze websites te bezoeken voor persoonlijke doeleinden. Ander gebruik van onze websites of content daarop is niet toegestaan. Dit verbod omvat, maar is niet beperkt tot:
(a) gebruik maken van de content op onze websites voor commerciële doeleinden;
(b) reproductie van de naam TBLS, Tables – TBLS, HoekbankXXL, de logo’s, handelsmerken of content beschikbaar op onze websites; en (c) het downloaden of kopiëren van content van onze websites voor uzelf of derden.
5.2 Indien u gebruik wilt maken van content of ander materiaal van onze website dan hierboven genoemd, neem dan contact op met: info@tbls.nl

6. DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De toegang tot onze websites is op tijdelijke basis toegestaan. We behouden ons het recht om de toegang tot onze websites te allen tijde zonder kennisgeving beperken of beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze websites om welke reden ook op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.
6.2 Wij hebben de content van onze websites met zorg samengesteld. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen of voor technische problemen die u mogelijk ondervindt op onze websites. Indien wij op de hoogte zijn gesteld van onjuistheden in de content op onze websites, zullen wij proberen dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk weer te corrigeren.
6.3 Hoewel wij ons inspannen ervoor te zorgen dat de informatie die op onze websites wordt aangeboden juist is, wordt de informatie op onze websites aangeboden zonder enige garantie, voorwaarde of waarborg van welke aard ook en worden de websites aan u beschikbaar gesteld op basis van ‘as is’. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig voorval als gevolg van uw vertrouwen op de content van onze websites.
6.4 Wij dragen in ieder geval nooit verantwoordelijkheid ten aanzien van gebruikerscontent, en uw gebruik van en vertrouwen op gebruikerscontent is geheel voor eigen risico.
6.5 Wij sluiten, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, alle garanties en voorwaarden uit die worden geïmpliceerd door wettelijke bepalingen, gemeenrecht of equityrecht.
6.6 Aangezien onze websites kosteloos worden aangeboden, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade wegens onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), wanprestatie, schending van een wettelijke verplichting of anderszins (ook indien voorzienbaar) in verband met het gebruik van onze website of de daarop aangeboden informatie.
6.7 Indien u een van onze website als consument bezoekt, beperkt niets in deze Gebruiksvoorwaarden of enige aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten van een consument die niet door deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd.
6.8 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor dodelijk of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of voor aansprakelijkheid voor ons bedrog of onze onjuiste voorstellingen.

7. LINKS EN LINKEN

7.1 Links op onze website naar externe websites worden uitsluitend als aanvullende dienst aangeboden. Bij gebruik van deze links verlaat u onze website. Wij hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of de content of beschikbaarheid hiervan. Wij onderschrijven deze sites op geen enkele wijze en doen geen toezeggingen over deze sites of het materiaal hierop. Toegang tot externe websites is geheel voor eigen risico. 7.2 U mag met een link naar onze homepages (www.tbls.nl en www.hoekbankxxl.nl) verwijzen, met dien verstande dat dit geschiedt op een wijze die redelijk en wettelijk is en onze reputatie niet aantast en u hiervan niet profiteert. U dient een link niet zodanig in te stellen dat hiermee enige vorm van verbondenheid, goedkeuring of instemming onzerzijds wordt gesuggereerd waar dit niet het geval is. U stemt ermee in bij ontvangst van een verzoek van ons een link naar onze websites te verwijderen op een website die in eigendom toebehoort aan of onder zeggenschap staat van u.

8. WIJZIGINGEN

8.1 Het is ons toegestaan te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden te herzien door deze pagina te wijzigen. U dient van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om van eventuele wijzigingen kennis te nemen.

9. SCHEIDBAARHEID

9.1 Indien een van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden voor zover wettelijk toegestaan van kracht.

10. BEVOEGD GERECHT EN TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Afhankelijk van uw woonplaats is de Nederlandse rechter niet-exclusief bevoegd om te oordelen over alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze website of websites. Wij behouden ons het recht voor om in uw thuisland of enig ander desbetreffend land een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Afhankelijk van uw gewone verblijfplaats worden deze Gebruiksvoorwaarden beheerst door Nederlands recht.

11. FEEDBACK

11.1 Wanneer u feedback wilt geven over onze website, neem dan contact met ons op via info@tbls.nl